ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

D'acord amb els estatuts de l'Entitat, cada any s'ha de celebrar l'Assemblea General Ordinària de socis. Enguany tindrà lloc el dia 13 de gener de 2013 al nostre local social, a les 10'30 hores de primera convocatòria i a les 11 hores de segona, amb el següent Ordre del Dia:

  • Lectura i aprovació de l'Acta de l'Assemblea anterior
  • Lectura de l'estat de comptes
  • Lectura de la Memòria anual
  • Lluirament de trofeus temporada 2012
  • Precs i preguntes

 Ens agradaria comptar amb la màxima presència d'associats, per tal de saber les vostres opinions, gustos, preferències, en totes aquelles activitats que organitza la penya.També volem demanr-vos que ens agradaria incorporar nova gent a la Junta, perquè aportin noves idees i poder fer més coses que donin relleu a l'entitat per continuar viva durant molts anys.La Junta

Tags: